Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden opgives i odH (tyske grader hårdhed), og kan karakteriseres efter følgende skala

Hårdhed i odH

Karakteristik

0 - 4

Meget blødt

4 - 8

Blødt

8 - 12

Middelhårdt

12 - 18

Temmelig hårdt

 18 - 30

Hårdt

over 30

Meget hårdt